برچسب: موازنه

طرح «خاورمیانه بزرگ» ، تغییر موازنه‌ها در منطقه

تحولات دو دهه اخیر در منطقه نمایانگر اجرائی‌شدن این طرح با موفقیت در برخی ابعاد این پروژه و البته ناکامی در مواردی دیگر است. در همان زمان گفته می‌شد یکی از اصلی‌ترین هدف‌های این طرح، پذیرش اسرائیل از طریق شناخت موجودیت آن از سوی رژیم‌های عربی و اسلامی و حل منازعه دیرپای خاورمیانه از این طریق است.

تغییر موازنه قدرت در بازار نفت

به نقل از صدانیوز ، عمده این تغییرات را می‌توان در ۲۰ سال گذشته جست و جو کرد اما برخی از آنها مانند افت...

آخرین اخبار

پیشنهاد سردبیر