پنجاهمین سالگرد تاسیس آسایشگاه خیریه کهریزک

به نقل از منابع آگاه

‬در‭ ‬مراکز‭ ‬کهریزک‭ ‬سه‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬250‭ ‬نفر‭ ‬سالمند،‭ ‬بیماران‭ ‬ام‭ ‬اس،‭ ‬کودکان‭ ‬معلول‭ ‬و‭ ‬اوتیسم‭ ‬نگهداری‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬2200‭ ‬نفر‭ ‬پرسنل‭ ‬دارد‭.‬مدیرعامل‭ ‬موسسه‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬کمبود‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی‭ ‬کارآمد‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭.‬همچنین‭ ‬این‭ ‬مجموعه‭ ‬دو‭ ‬آسایشگاه‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬کرج‭ ‬و‭ ‬درمانگاه‭ ‬مجهز‭ ‬جوادالائمه‭(‬ع‭) ‬را‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬کرده‭ ‬است‭.

به گزارش نباءخبر، ‬حسن‭ ‬احمدی‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬آسایشگاه‭ ‬خیریه‭ ‬کهریزک‭ ‬در‭ ‬نشست‭ ‬خبری‭ ‬پنجاهمین‭ ‬سال‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬خدمت‭ ‬رسانی‭ ‬آسایشگاه‭ ‬خیریه‭ ‬کهریزک‭ ‬به‭ ‬مددجویان‭ ‬بیان‭ ‬کرد‭ :‬

‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬نیکوکاران‭ ‬در‭ ‬مراکز‭ ‬کهریزک‭ ‬سه‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬250‭ ‬نفر‭ ‬سالمند،‭ ‬بیماران‭ ‬ام‭ ‬اس،‭ ‬کودکان‭ ‬معلول‭ ‬و‭ ‬اوتیسم‭ ‬نگهداری‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬2200‭ ‬نفر‭ ‬پرسنل‭ ‬دارد‭.‬مدیرعامل‭ ‬موسسه‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬کمبود‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی‭ ‬کارآمد‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭.‬همچنین‭ ‬این‭ ‬مجموعه‭ ‬دو‭ ‬آسایشگاه‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬کرج‭ ‬و‭ ‬درمانگاه‭ ‬مجهز‭ ‬جوادالائمه‭(‬ع‭) ‬را‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬محمدرضا‭ ‬صوفی‭ ‬نژاد‭ ‬مدیر‭ ‬آسایشگاه‭ ‬شماره‭ ‬یک‭ ‬گفت‭: ‬آسایشگاه‭ ‬خیریه‭ ‬کهریزک‭ ‬استان‭ ‬تهران‭ ‬سه‭ ‬گروه‭ ‬سالمندان،‭ ‬معلولان‭ ‬جسمی‭ ‬حرکتی‭ ‬و‭ ‬بیماران‭ ‬ام‭ ‬اس‭ ‬را‭ ‬نگهداری‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬
در‭ ‬هیچ‭ ‬جای‭ ‬ایران‭ ‬مرکزی‭ ‬به‭ ‬جز‭ ‬کهریزک‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬شبانه‭ ‬روزی‭ ‬بیماران‭ ‬ام‭ ‬اس‭ ‬را‭ ‬نگهداری‭ ‬نمی‭ ‬کند‭. ‬و‭ ‬شاخص‭ ‬پذیرش‭ ‬ما‭ ‬بی‌کسی‭ ‬و‭ ‬فقر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مددجوی‭ ‬برخوردار‭ ‬پذیرش‭ ‬نمی‭ ‬شود‭ ‬البته‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬گاهی‭ ‬اوقات‭ ‬افرادی‭ ‬‌که‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬مالی‭ ‬برخوردار‭ ‬هستند‭ ‬نیز‭ ‬پذیرش‭ ‬شوند‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬بی‭ ‬کس‭ ‬هستند‭.‬این‭ ‬مجموعه‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬مردم‭ ‬ساخته‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬نیازهای‭ ‬این‭ ‬مجموعه‭ ‬توسط‭ ‬مردم‭ ‬تامین‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬بر‭ ‬عملکرد‭ ‬این‭ ‬مجموعه‭ ‬نظارت‭ ‬می‌کنند‭.‬وی‭ ‬افزود‭: ‬‭ ‬80‭ ‬درصد‭ ‬مددجویان‭ ‬هزینه‭ ‬ای‭ ‬پرداخت‭ ‬نمی‭ ‬کنند‭ .‬کهریزک‭ ‬جایی‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬آنجا‭ ‬را‭ ‬نشناسند‭. ‬این‭ ‬موسسه‭ ‬به‭ ‬خوشنامی‭ ‬معروف‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬ادامه‭ ‬نحوی‭ ‬نژاد،‭ ‬متخصص‭ ‬سالمندی‭ ‬از‭ ‬انجام‭ ‬یک‭ ‬اقدام‭ ‬بزرگ‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬برند‭ ‬کهریزک‭ ‬خبر‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬سالمندان‭ ‬کشور‭ ‬صاحب‭ ‬پلتفرمی‭ ‬خواهند‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬تمامی‭ ‬خدمات‭ ‬به‭ ‬فراخور‭ ‬زندگی‌شان‭ ‬براساس‭ ‬تمکن‭ ‬مالی‭ ‬شان‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬ارائه‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬قطعا‭ ‬امیدواریم‭ ‬تمام‭ ‬این‭ ‬خدمات‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬بیمه‭ ‬قرار‭ ‬بگیردو‭ ‬همچنین‭ ‬بین‭ ‬8‭ ‬تا‭ ‬10درصد‭ ‬سالمندان‭ ‬نیازمند‭ ‬مراقبت‭ ‬دائمی‭ ‬هستند‭.‬

مجید‭ ‬قمی‭ ‬مدیرعامل‭ ‬مرکز‭ ‬درمانی‭ ‬جوادالائمه‭(‬ع‭) ‬موسسه‭ ‬خیریه‭ ‬کهریزک‭ ‬نیز‭ ‬گفت‭: ‬اگرچه‭ ‬در‭ ‬اساسنامه‭ ‬کهریزک‭ ‬نگهداری‭ ‬از‭ ‬معلولان‭ ‬و‭ ‬سالمندان‭ ‬مطرح‭ ‬شده‭ ‬اما‭ ‬امروز‭ ‬این‭ ‬موسسه‭ ‬در‭ ‬مسائل‭ ‬اجتماعی،‭ ‬درمانی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‭ ‬نیز‭ ‬فعالیت‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خانواده‭ ‬های‭ ‬مددجویان‭ ‬خدمات‭ ‬رسانی‭ ‬می‭ ‬کند‭. ‬وی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬خدمات‭ ‬این‭ ‬موسسه‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬79‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬درمانگاه‭ ‬جوادالائمه‭(‬ع‭) ‬برشمرد‭ ‬و‭ ‬اضافه‭ ‬کرد‭: ‬زمانی‭ ‬آرزویمان‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬درمانگاهی‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬دریافت‭ ‬خدمات‭ ‬درمانی‭ ‬مددجو،‭ ‬ملتمس‭ ‬هیچ‭ ‬مرکز‭ ‬درمانی‭ ‬نباشیم‭. ‬براساس‭ ‬خواست‭ ‬و‭ ‬وصیت‭ ‬بانی‭ ‬خیر‭ ‬این‭ ‬درمانگاه،‭ ‬تمام‭ ‬بیماران‭ ‬خاص‭ ‬می‌توانند‭ ‬همه‭ ‬خدمات‭ ‬درمانی‭ ‬به‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬خدمات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬زیبایی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ارائه‭ ‬کارت‭ ‬بیماری‭ ‬و‭ ‬دفترچه‭ ‬بیمه،‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬رایگان‭ ‬دریافت‭ ‬کنند‭.‬وی‭ ‬همچنین‭ ‬گفت‭: ‬از‭ ‬10‭ ‬شهردار‭ ‬اخیر‭ ‬تهران‭ ‬بارها‭ ‬درخواست‭ ‬کرده‌ایم‭ ‬که‭ ‬مرکز‭ ‬منطقه‭ ‬ای‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬سالمندان‭ ‬را‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬کنیم‭ ‬اما‭ ‬تاکنون‭ ‬حتی‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬یک‭ ‬مرکز‭ ‬هم‭ ‬نشده‌ایم‭. ‬همچنین‭ ‬افشین‭ ‬وجدانی‭ ‬مدیر‭ ‬مرکز‭ ‬شماره‭ ‬2‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬البرز‭ ‬نیز‭ ‬گفت‭: ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬86‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اتمام‭ ‬عملیات‭ ‬عمرانی‭ ‬ساختمان‌ها،‭ ‬فعالیت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬شروع‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬اکنون‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬سالمندان،‭ ‬کودکان‭ ‬و‭ ‬معلولان‭ ‬خدمات‭ ‬رسانی‭ ‬می‌کند‭.‬در‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬به‭ ‬کودکان‭ ‬دارای‭ ‬معلولیت‭ ‬ذهنی،‭ ‬جسمی‭ ‬و‭ ‬حرکتی‭ ‬و‭ ‬حسی‭ (‬نابینایی‭ ‬و‭ ‬ناشنوایی‭) ‬خدمات‌رسانی‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬ضمن‭ ‬آنکه‭ ‬محلی‭ ‬برای‭ ‬کودکان‭ ‬طیف‭ ‬اوتیسم‭ ‬نیز‭ ‬فعال‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬وی‭ ‬افزود‭: ‬برای‭ ‬آن‭ ‬دسته‭ ‬از‭ ‬خانواده‌هایی‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬مددجویان‭ ‬مراقبت‭ ‬می‌کنند‭ ‬اما‭ ‬برای‭ ‬دوره‭ ‬کوتاهی‭ ‬مانند‭ ‬سفر‭ ‬امکان‭ ‬نگهداری‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬عزیز‭ ‬را‭ ‬ندارند‭ ‬نیز‭ ‬خدمات‭ ‬شبانه‭ ‬روزی‭ ‬ارائه‭ ‬می‭ ‬شود‭.‬


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید