«گل صحرا»؛ شعری دیده نشده از سهراب سپهری

به نقل از منابع فرهنگی

زمان سرودن این شعر آنچنان که در پایین شعر ذکر شده، اسفند 1328 است.سپهری در این زمان، 21 ساله بوده و مطابق زندگینامه اش، دیپلم ادبیاتش را به تازگی دریافت کرده بود.

به گزارش نبأخبر،زمان سرودن این شعر 26 اسفند 1328 است. سهراب سپهری در این زمان، 21 ساله بوده و مطابق زندگینامه اش، دیپلم ادبیات را به تازگی دریافت کرده بود.
جستجو در مجله های قدیمی همواره جذاب و گاه شوق انگیز است. مثال روشن آن یافتن شعری از سهراب سپهری است. شعری که در مجموعه “هشت کتاب” منتشر نشده است و از این رو برای علاقمندان به شعر و سهراب سپهری تازگی دارد.

زمان سرودن این شعر آنچنان که در پایین شعر ذکر شده، اسفند 1328 است.

سپهری در این زمان، 21 ساله بوده و مطابق زندگینامه اش، دیپلم ادبیاتش را به تازگی دریافت کرده بود.

این شعر قبل از انتشار نخستین مجموعه اشعار نیمایی سپهری، در مجله «فرهنگ جهان» منتشر شده است.

مجله فرهنگ جهان را دکتر تقی هورفر مدیریت می کرده که از نختستین دانشجویان اعزامی به اروپا در رشته ریاضی بوده و پس از بازگشت به ایران تا سال 1347 در دانشگاه تهران تدریس می کرد.

تابلویی از سهراب سپهری

تابلویی از سهراب سپهری

گل صحرا
در صحرای خاموش و پهناور

گل زیبایی دور از همه گل ها بود

لبخندی حزن آور

روی لبانش پیدا بود

این گل زیبا زیباتر

از همه گل های صحرا بود

شب ها گل صحرا

در خاموشی می خواند:

«من گل صحرا هستم

وحشی و زیبا هستم!»

…….

یک شب در نور مهتاب

چشمان رهگذری بر گل زیبا افتاد

وین نغمه به گوش آمد با باد :

«ای رهگذر

آیا زیباتر از من

یک گل در همه صحرا دیدی؟

از من زیباتر؟

از من؟

من گل صحرا هستم

وحشی و زیبا هستم!»

…….

دیگر

آهنگ پای رهگذر

خاموشی شب را نشکست

چشمانش پیوسته

بر گل صحرا لغزان بود

و آهنگ گل

در تاریکی شب سرگردان

«من گل صحرا هستم

وحشی و زیبا هستم!»

تهران – 26 اسفند 1328

تصویر شعر  سهراب سپهری در مجله فرهنگ جهان

تصویر شعر صحرا سهراب سپهری در صفحه 29 مجله فرهنگ جهان

تصویر شعر سهراب سپهری در مجله فرهنگ جهان

تصویر جلد مجله فرهنگ جهان

تصویر جلد مجله فرهنگ جهان، سال اول، شماره اول، مهر 1332ش.

تصویر جلد مجله فرهنگ جهان

 


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید