صاحب امتیاز و مدیر مسئول:مهندس محمدرضا زحمتکش

تلفن:۰۲۱۷۷۲۸۷۷۴۸___۰۹۳۰۵۴۴۹۵۵۶
فکس: ۰۲۱۷۷۲۸۷۷۴۸
ایمیل:info@nabakhabar.ir

info@3danews.ir

آدرس:تهران،ظفر،خیابان دفتری شرقی،خبرگزاری بین المللی نبأخبر(صدانیوز)

اینستاگرامتلگرام